Medicinsk behandling av cancer baseras på riktlinjer från European and American Society of Medical Oncology. Beträffande palliativ behandling så kallad 1. påbörjas Linjeterapi och vid resistens eller outhärdliga biverkningar ändras behandlingen till 2. Linjeterapi består av olika mediciner. Utöver Linjeterapi 2 finns det ofta inte mer hjälp att få från riktlinjerna. Då blir behandlingen mer experimentell eller baserad på läkarens egna val. Idag kan du vid denna punkt överväga om IndiTreat® testet är något för dig. Du kan emellertid överväga att diskutera om IndiTreat® guidad behandling är något för dig redan efter att Linjeterapi 1. Misslyckats.

IndiTreat®
video: