Vad är IndiTreat®?

IndiTreat® är ett funktionellt cancertest som förutsäger vilken läkemedels- eller läkemedelskombination som är mest effektiv på varje patients tumör. IndiTreat® förutspår både behandlingseffektivitet och resistens.

Är IndiTreat® testet lämpligt för mig?

IndiTreat® är utvecklad för patienter med solida tumörer och hjälper onkologen att bestämma vilken medicinsk behandling som är bäst lämpad för att rikta patientens tumör. Just nu är IndiTreat® tillgängligt för kolorektal cancer och kliniska studier pågår för äggstockscancer och bukspottkörtelcancer.

Kan ett IndiTreat®-test utföras när som helst?


Om du och din läkare bestämmer dig för att göra ett IndiTreat®-test, kommer ni att boka en en vävnadsbiopsiprocedur. Detta kan både vara en nålbiopsi från metastaser i levern, från tumören i tarmen under koloskopi eller från resekterad vävnad efter operation. Vävnadsprovet skickas till 2cureX centrala laboratorium. Inom två veckor får din läkare testresultatet från 2cureX och kommer att kunna diskutera det med dig. Hos några få patienter kan det vara så att vävnadsprovet innehåller för få tumörceller för att testproceduren ska kunna utföras. I så fall kan ett nytt vävnadsprov utföras.

Hur kan jag göra IndiTreat®-testet?

Du kan inte begära testet själv Din läkare måste verifiera att testet är relevant för dig och det är hon / han som kan begära testet på 2cureX.

Kommer jag att botas av IndiTreat®?

IndiTreat® är inte en behandling eller ett läkemedel, utan ett funktionellt test för att förutsäga hur känslig din tumör är mot olika cancerläkemedel. Med resultatet av IndiTreat®-testet kan du diskutera och bestämma med din läkare vilken behandling som passar bäst för dig.

Varför ska jag välja IndiTreat®?

IndiTreat®-testet kan hjälpa dig genom att förutsäga vilka läkemedel som kommer att fungera bäst och vilka läkemedel din tumör är resistent mot. Syftet är att hjälpa till att behandla din sjukdom optimalt och att undvika att slösa bort tid och riskera biverkningar från ineffektiv behandling.

Hur erhålls ett tumörprov för IndiTreat®-testet?

Läkaren kommer att ta ett litet vävnadsprov från själva tumören eller från en metastas till exempel i levern under en ultraljudsstyrd nålbiopsi. Vävnadsprovet skickas sedan till 2cureX centrala laboratorium.

Hur lång tid tar det att få sitt resultat?

Resultatet av IndiTreat®-testet finns tillgängligt inom två veckor och skickas omedelbart till din läkare.

Vart utförs IndiTreat testet?

IndiTreat®-testet utförs i 2curex centrala laboratorier i Köpenhamn, Danmark eller Hamburg, Tyskland. Våra laboratorier uppfyller alla kvalitetskrav och certifieras i enlighet med det.

Fakta:

IndiTreat®
video: