1. Informerat samtycke

Doktorn informerar patienten om de olika fördelarna och riskerna med IndiTreat® testet. När överenskommelse om att utföra IndiTreat® testet är uppnått kan Test – order formuläret skrivas under.

2. Vävnadsprovtagning och frakt

Ett tumörprov samlas in från ett resekterat prov eller under en biopsi typiskt från en metastas i levern. Tumörvävnaden placeras i ett speciellt medium för att hålla tumörcellerna vid liv och transporteras i en särskild 2cureX-transportbox till ett närliggande 2cureX-laboratorium inom 24 timmar.

3. Bearbetning av tumörprovet

I den första delen av IndiTreat®-testet skapar 2cureX-laboratoriet hundratals till tusentals 3D-mikrotumorer från den uppsamlade tumörvävnaden. Därefter odlas mikrotumörerna i rören i laboratoriet.

4. Utförandet av IndiTreat® testet

Efter några dagar av tillväxt behandlas 3D-mikrotumorerna med en panel med olika cancerläkemedel eller läkemedelskombinationer för att mäta upplösning (död) av mikrotumörerna, hämning av tillväxt eller kontinuerlig tillväxt.

5. Utvärdering och rapportering

Mikrotumörernas svar på olika läkemedel klassificeras som läkemedelskänsliga eller läkemedelsresistenta. En IndiTreat testrapport skickas till doktorn.

6. Individualiserat terapival

Baserat på IndiTreat®-resultatet och efter övervägande av all tillgänglig information om patienten bestämmer läkaren vilken behandling hon / han kommer att rekommendera patienten.

Ladda ner broschyr: