Utmaningar inom cancer behandling

Valet av medicinsk behandling av solida tumörer är baserat på resultat från stora kliniska prövningar. Dock varier effektiviteten av vissa läkemedel mellan patienter. Vissa patienter är mycket känsliga för ett läkemedel medan andra är resistenta. Den exakta orsaken till dessa olika svar är okänd. Det antas ofta att resistens är relaterat till strukturen och cellkompositionen för den enskilda tumören. Med IndiTreat®-testet är det möjligt att förutspå före behandling hur väl tumören hos en enskild patient kommer att reagera på olika läkemedel och deras kombinationer och vilka som inte kommer att ha någon effekt.

IndiTreat® test

Den cellbaserade, funktionella IndiTreat®-metoden utvecklades för kolorektal karcinom (koloncancer) och hjälper läkaren att välja den mest effektiva medicinska terapin för patienten.För att utföra IndiTreat®-testet tas ett litet vävnadsprov från tumören. Detta vävnadsprov som innehåller levande tumörceller placeras i en 2cureX transportbehållare och skickas inom 24 timmar med kurir till närmaste 2cureX-laboratorium.

Från tumörvävnaden produceras tredimensionella mikro tumörer bestående av cirka 300 celler. I våra egna studier och i många vetenskapliga publikationer har det visats att denna metod bevarar tumörens mikromiljö. Med andra ord bibehålls den strukturella kompositionen och de specifika egenskaperna hos den primära tumören. Under en vecka observeras tillväxten av Micro tumörerna i laboratoriet i närvaro och frånvaro av olika läkemedel.

3D-mikrotumorerna klassificeras som känsliga eller resistenta mot olika läkemedel beroende på om deras tillväxt hämmas eller inte. Kliniska studier har dokumenterat att responsen från mikro tumörerna på läkemedel i laboratoriet är jämförbar med läkemedelssvaret från patientens tumör. Med hjälp av pre-terapeutisk identifiering av en effektiv medicinsk behandling mot en enskild patients tumör kan ineffektiv behandling och tillhörande biverkningar undvikas.

Skillnaden mellan IndiTreat och DNA tester

Det finns flera metoder för att utvärdera en cancerpatients svar på medicinsk terapi. Hos 3-8 % av patienter kan en genmutation i en tumör uppstå som möjliggör för en lämplig (riktad) medicinsk behandling. Å andra sidan är det kliniska svaret på många läkemedel mot cancer inte relaterat till en mutation. Slutligen möjliggör mutationsanalyser bara svarsförutsägelse för enstaka läkemedel och inte kombinationsterapi som ofta används i daglig praxis. Däremot är IndiTreat®-testet oberoende av mutationer och istället mäts responsen på enstaka läkemedel eller kombinationer av läkemedel direkt.

Om 2cureX

IndiTreat testet har använts sedan 2006 på tumörprover från mer än 1000 patienter. 2curex A/S är baserat I Köpehamn, Danmark och har utvecklat INdiTreat testet med nära samarbete med flera cancersjukhus. 2015 grundades ett tyskt dotterbolag i Hamburg 2curex GmbH.

Betalning av IndiTreat®

Ersättning av läkemedel skiljer sig från land till land. I allmänhet betalas de kostnader som uppkommer i samband med etablerad cancerterapi av patientens allmänna sjukförsäkring. För tillfället är IndiTreat inte en allmänt etablerad sjukhustjänst och kompenseras därför inte av den nationella sjukhusförsäkringen. För mer information angående tillgängligheten av IndiTreat i ditt område vänligen kontakta din läkare, ditt försäkringsbolag eller 2curex.

Ladda ner broschyr: