Det är utmanande för läkare att hitta rätt cancer behandling.

IndiTreat® IndiTreat® är en plattform med färsk vävnad som använder patientens egna levande tumörprover för att hjälpa onkologer att identifiera effektiva behandlingsalternativ för varje patient.

IndiTreat®

IndiTreat® skapades för att hjälpa dig att utesluta kemoterapier som inte kommer att fungera och fokusera på de som troligen fungerar – förbättra resultatet och undvika biverkningar av ineffektiv behandling.

Personaliserad behandlingsplan

Inga cancerpatienter är desamma, och inte heller deras svar på kemoterapi. Med IndiTreat® kan du anpassa din patients behandlingsplan genom att testa flera, enkla eller kombinerade läkemedelsbehandlingar i labbet innan du väljer en för din cancerpatient. Beroende på typen av cancer och din patients behov.

Kräver ett litet prov

Förutom att skydda dina patienter från ineffektiva behandlingar, vill du också bespara dem från onödiga procedurer. IndiTreat® kan hjälpa dig att uppnå båda. Testet kräver att ett litet vävnadsprov tas genom operation. Detta lilla prov möjliggör för mindre invasiva procedurer i flera skötselstadier. Eftersom mikrotumorer växer i kultur, garanterar IndiTreat® berikning av relevanta maligna celler för testning.

IndiTreat®
video: